Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.akckampen.nl

info@akckampen.nl

41203163

809047020

Actief


Gortmolenerf 25

2807 EK

GOUDA

Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen.

 

Doelstelling

De AKC organiseert al bijna 100 jaar zomerkampen voor iedereen van 9 t/m 21 jaar. Van Ameland tot Akkrum, van windsurfen tot waterskiën, van zeskamp tot zwemmen in de zee: bij de AKC kan het allemaal! Elk jaar zet een grote groep vrijwilligers zich in om meer dan 300 deelnemers de week van hun leven te bezorgen.

Van de leidingteams tot de administratie van het beheer van het vrijplaatsenfonds tot het bestuur, alles wordt gerund door vrijwilligers.

Beheer vrijplaatsenfonds

Het AKC heeft een vrijplaatsenfonds om te voor zorgen dat ook kinderen met weinig geld mee kunnen met de AKC. Het beheer van dit fonds is in handen van Gerke van Hiele, hij beoordeelt elke aanvraag voor het vrijplaatsenfonds, neemt persoonlijk contact op met de aanvragers en zorgt daarna in nauwe samenwerking met onze administratie ervoor dat de betaling voor het kamp geregeld wordt. Elke aanvraag voor het vrijplaatsenfonds is vertrouwelijk, Gerke zorgt ervoor dat deze informatie niet bij de leidingteams terecht komt.

Jaarverslag 2020

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)